Trafik Kaza Tazminatı

TRAFİK KAZA TAZMİNATIMANEVİ TAZMİNATBAKICI GİDERİ TAZMİNATITEKNE KAZASI TAZMİNATI

TRAFİK KAZA TAZMİNATI

Trafik Kaza Tazminatı Nedir.

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen trafik kazaları sonrasında mağduriyet yaşayanların ve mağduriyete sebebiyet verenlerin, trafik kazası tazminatı hakkında çok az bilgiye sahip olduklarını ya da hiç bilgi sahibi olmadıklarını fark edebilirsiniz. Trafik kazası tazminatı, mağdur olan sürücünün kazaya sebep olan sürücüye açtığı maddi veya manevi tazminat davasıdır. Mağdur araç sahibinin vefatı durumunda ise vefat eden kişinin maddi desteğinden mahrum kalan kişiler yani eş, çocuk gibi aile bireyleri gerekli evrak ile sigorta şirketine başvuru yapabilir. Ailenin maddi ve manevi zararlar doğrultusunda almak istediği bu tazminata “destekten yoksun kalma tazminatı” da denir.

Trafik Kazası Tazminat Türleri Neler?

Trafik kazası geçiren şahısların iki farklı tazminat hakkı bulunmaktadır. Bunlar maddi ve manevi tazminattır.
1. Maddi Tazminat: Maddi tazminat, yaralanan veya vefat halinde vefat edenin yakınlarının kusurlu araç sigortasından aldığı tazminattır. Şahıs veya yakınları gerekli belgeleri temin ederek, kusurlu araç sigortasına başvuru yaparak bu tazminatı alabilirler.
Maddi tazminat içerisinde sürekli iş görememezlik tazminatı, geçici iş görememezlik tazminatı, tedavi giderleri, kasko tazminatı gibi tazminatlar vardır.

2. Manevi Tazminat: Manevi tazminat, yaralanan veya vefat halinde vefat edenin yakınlarının kusurlu araç şoföründen mahkeme yoluyla aldığı tazminattır.

Trafik Kazası Geçirdim Ne Kadar Tazminat Alabilirim?

Tazminat hesaplama yapılırken aynı anda birçok durum değerlendirilir.
Mağdur vefat etmişse yaşı, aylık kazancı ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi faktörler belirlendikten sonra öngörülen ömürleri hesaba katılarak aktüer hesap programı ile destekten yoksun kalmaz tazminatı hesaplanır.
Yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan kişinin yaşı, cinsiyeti, gelir durumu, kazadaki kusur durumu, maluliyet oranı gibi faktörler aktüer hesap programına girilerek tazminat hesaplanır.

Kişinin yaşı alacağı tazminat ile ters orantılıdır. Kişinin yaşı ne kadar azsa, ortalama yaşam süresi o kadar fazla olur ve alacağı tazminat da o kadar artar. Hesaplama yapılırken TR2010 yaşam tablosu esas alınır.
Tüm hesaplamalarda kişinin geliri ile tazminat doğru orantılıdır. Kişin geliri ne kadar fazla ise alacağı tazminat da o kadar artar.

Trafik kaza tespit tutanağında belirtilen kusur durumu da trafik kaza tazminatı ile doğru orantılıdır. Kişi eğer %100 haklı ise, hesaplanan tazminatın tamamını alırken, %25 haklı ise hesaplanan tazminatın dörtte birini alabilir. Tamamen kusurlu birinin tazminat hakkı bulunmamaktadır.
Yaralanmalı kazalarda kişinin heyet raporuna istinaden maluliyet oranı da, trafik kaza tazminatı ile doğru orantılıdır. Kişinin raporu ne kadar fazla çıkarsa, alacağı tazminat da o kadar yükselir. Kalıcı yaralanması bulunmayan birinin tazminat hakkı bulunmamaktadır.

Trafik Kaza Tazminatı Alması Ne Kadar Sürer

Trafik kaza tazminatı almak için tüm evraklar sigorta şirketine gönderildikten sonra 8 iş günü içerisinde sigorta şirketi tarafından cevap verilmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus tedavi tamamlandıktan sonra alınacak heyet raporudur. Heyet raporunun sürekli ve kalıcı olması gerekmektedir. Uzuv kaybetme ve felç olma gibi kalıcı hasarlı trafik kazalarında heyet raporu hemen alınabilir.

Tazminat almak için sigorta şirketine başvurma, tahkim komisyonuna başvurma ve mahkemeye başvuru olmak üzere üç farklı yol izlenebilir.

Trafik Kaza Tazminatı Ne Zaman yatar

Sigorta şirketi tarafından tazminat hesabının yapılması, ibranamenin imzalanmasından sonra 15 iş günü içerisinde tazminatın yatırılması gerekmektedir.

Trafik Kaza Tazminatı Alma Şartları

Ne yazık ki her trafik kazası geçiren trafik sigortasından tazminat alamamaktadır. Trafik sigortasından tazminat alınabilmesi için;
1. Yaralanan veya vefat edenin, trafik kaza tespit tutanağına göre haklılık payının olması gerekmekte,
2. Yaralanan şahısın kalıcı bir yaralanmasının bulunması gerekmektedir,
3. Yaralanan veya vefat edenin kusurlu araç sahibi olmaması gerekmekte,
4. Yaralanan veya vefat edenin 97 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

Trafik Kaza Tazminatında Zaman Aşımı

Trafik kazası meydana geldikten sonra ölümlü kazalarda zamanaşımı süresi 15 yıl, yaralanmalı kazalar için zamanaşımı süresi 8 yıl olup, kazada hem ölüm hem yaralanma varsa yaralanma için zamanaşımı süresi 15 yıla kadar uzamaktadır.

Trafik Kaza Tazminatı İçin İstenen Belgeler

Siz veya yakınınız trafik kazası sonrası yaralandıysa, tazminat almak için gerekli belgeler;

1. Trafik kazası tespit tutanağı,
2. Tedavi görülen hastanelerden alınan epikriz raporları,
3. Tedavi tamamlandıktan sonra, tam donanımlı bir hastaneden alınan ve sakatlığın drumununu gösteren heyet raporu
4. Fatura, makbuz vb tedavi gider belgeleri
5. Yaralanan kişinin gelir durumunu gösteren belge

Vefat halinde tazminat almak için gerekli belgeler;
1. Trafik kazası tespit tutanağı
2. Ölüm muayene raporu
3. Aile nüfus kayıt örneği
4. Veraset ilamı
5. Vefat eden kişinin gelir durumunu gösteren belge

Trafik Kaza Tazminatı Hesaplama
Yaralanmalı Kazada Tazminat
Ölüm ile Sonuçlanan Kazada Tazminat

Call Now ButtonÜcretsiz Danışmanlık Hattı
WhatsApp WhatsApp Danışma