Trafik Kaza Tazminatı

TRAFİK KAZA TAZMİNATIMANEVİ TAZMİNATBAKICI GİDERİ TAZMİNATITEKNE KAZASI TAZMİNATI

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Ülkemizde her gün trafik kazası meydana gelmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir, ölümlü Trafik kazalarının bir kısmı kaza esnasında meydana geldiği gibi bir kısmı da trafik kazası sonrası meydana gelmektedir. Vefat eden kişilerin yakınları maddi zararların tazmini talep edebildiği gibi aynı şekilde, yaşanan acı olaydan sonra yaşanan ağır üzüntü neticesinde manevi zararını bir nebze dindirebilmek adına manevi tazminat talebinde de bulunabilmektedirler.

Türk Borçlar Kanunu madde 53’e göre;
trafik kazasında ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

1. Cenaze giderleri.
2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

  • Yaşanan ölümlü trafik kazası neticesinde hak sahibi kişiler, vefat edenin;
  • Annesi,
  • Babası,
  • Eşi,
  • Çocukları,
  • Kardeşleri,
  • Nişanlısı, (Ölen kişiden yaşarken destek aldığını ispatlaması gerekir.)
  • İmam Nikahlı Eşi,( Ölen kişiden yaşarken destek aldığını ispatlaması gerekir.)
  • Bakım ve desteği altındaki kişiler.(Amca, dayı, burslu öğrenci vb.) (Ölen kişiden yaşarken destek aldığını ispatlaması gerekir.)

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İle İlgili Yargıtay Kararları:

Evlilik bağı kurulmasa bile, karı koca gibi birleşen, bu amaç ve duygu ile
yaşamlarını sürdüren kişilerin birbirlerine destek sayılmaları gerekir. Medeni Yasa uyarınca evlilik bağı kurulmasa dahi fiili evlilik birliğiyle murise bağlı olan davacının tazminat taleplerinin, gayri resmi evliliklere yasal hak tanınmayacağı gerekçesiyle reddi hatalıdır. 21.HD.11.10.2001, E.2001/6819- K.2001/6640

Üniversite öğrencisi iken trafik kazasında ölen oğullarının desteğinden yoksun kalan davacıların tazminatı hesaplanırken, öğrenimini bitirdikten sonra mesleğine göre ilerde alabileceği ücret esas alınmalıdır. 4.HD.12.06.2002, E.2002/1966- K.2002/6276

VEFAT HALİNDE TALEP EDİLEBİLECEK ÖLÜM TAZMİNATI

1. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin sağlığında destek verdiği kişilerin ölüm
halinde bu destekten yoksun kalması sonucu almaya hak kazandıkları tazminat türüdür. Destekten yoksun kalma tazminatının kabul edilmesindeki amaç destek gören kişilerin ölüm nedeniyle hayatlarının kötüleşmesini önlemektir.

  1. MANEVİ ÖLÜM TAZMİNATI

Ölenin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler, nişanlı) ölüm neticesinde duydukları elem, acı ve ızdırap duyguları nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.

Tag: Ölüm Tazminatı, Ölümlü Kaza Tazminatı, Ölümlü Trafik Kaza Tazminatı, ölümlü trafik kazası

Call Now ButtonÜcretsiz Danışmanlık Hattı
WhatsApp WhatsApp Danışma