Trafik Kaza Tazminatı

TRAFİK KAZA TAZMİNATIMANEVİ TAZMİNATBAKICI GİDERİ TAZMİNATITEKNE KAZASI TAZMİNATI

İŞ KAZASI TAZMİNATI

İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş kazası sonucunda yaralanan/vefat eden kişinin tazminatı hesaplanırken dikkat edilen hususlar;

  • Tarafların kusur oranları,
  • Kazayı geçiren işçinin iş göremezlik oranı,
  • İşçinin yaşı,
  • İş kazasının meydana geldiği tarih,
  • Tarafların sosyal ve ekonomik durumları.

İş kazası sonucunda yaralanan işçide meydana gelen hasarın boyutuna göre kalıcı veya geçici işgörmezlik oluşacaktır. Eğer işçi yalnızca belirli bir süreliğine işten uzak kalıyorsa işten uzak kaldığı sürede aylık veya haftalık kazancında ortaya çıkan eksilmeyi işverenden talep edebilecektir. Yaralanan işçide sürekli olarak bir hasar meydana geldiyse, yani işçi sakat kaldıysa hesaplanacak olan kalıcı işgörmezlik oranına göre yoksun kaldığı muhtemel kazanç miktarı belirlenecektir ve bu kayıp işverenden talep edilebilecektir.

İşçinin talep edebileceği diğer bir maddi tazminat kalemi ise iş kazası sebebiyle yapılmış olan tedaviye ait giderlerdir.

Yaralanmalar sonucunda talep edilecek olan maddi tazminatlarda dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur da zamanaşımı süresinin geçirilmemesidir. İş kazaları sonucunda oluşan zararların tazmini için öngörülen zamanaşımı süresi on yıldır.

İş kazası neticesinde, iş kazası geçiren işçinin sigortasının başlatılmamış olması, primlerinin yatırılmamış olması vb. durumlarda iş kazası ödenekleri için Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli ödemeyi yapar fakat işverenin usuli kusurları nedeniyle işverene rücu etme hakkına sahip olur.

Call Now ButtonÜcretsiz Danışmanlık Hattı
WhatsApp WhatsApp Danışma