GÜVENCE HESABI

Güvence Hesabı 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuştur.
Güvence hesabının gelirlerini; sigorta şirketlerinin her yıl tahsil ettikleri kapsam dahilindeki zorunlu sigortaları primlerinin %1’i oranındaki katılma payları ile sigorta yaptıranlardan safi primlerinin %2’si oranında tahsil edilen katılma payları ile sigorta şirketlerinin Yaşil Kart sigortaları için tahsil ettikleri toplam safi primlerin % 0,5’i oranındaki katılma payları ve Yeşil Kart sigortası yaptıranların safi primlerinin % 0,5’i oranında sigorta şirketine ödeyecekleri katılma paylarından oluşmaktadır.
Katılım payı gelirleri dışında, rücu ve yatırım gelirleri de Hesab’ın diğer gelirlerini oluşturmaktadır.
Güvence Hesabı’nın gelir ve giderlerinin denetimi Hazine Müsteşarlığı’na aittir.

Güvence hesabı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereği aşağıdaki ödemeleri yapmaktadır.
a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
c) Sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,
ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.
Güvence hesabına 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 6.521 adet başvuru olmuş, toplam 212.957.871 Tl ödeme yapılmıştır. Yapılan başvuruların hasar türlerine göre;

  • 4.979 adedi (%76) sigortasız araçlardan,
  • 1.521 adedi (%23) tespit edilemeyen araçlardan,
  • 21 adedi ise çalıntı araçlardan oluşmaktadır.
Call Now ButtonÜcretsiz Danışmanlık Hattı
WhatsApp WhatsApp Danışma